Beskjæring

Beskjæringen betegner kanten som går utover trykksakens sluttformat, og som fjernes av skjæremaskinen.

DET VIKTIGSTE MED ET ENESTE ØYEKAST:

  • Beskjæring: på alle sider 2 mm (når ikke annet er oppgitt)
  • Sikkerhetsavstand: 4 mm fra sluttformatet (når ikke annet er oppgitt)

I trykkdataene oppretter du en beskjæring på 2 mm på alle sider hvis ikke annet er oppgitt.

Beskjæringen betegner den kanten som går utover trykksakens sluttformat, og som fjernes av skjæremaskinen.

Hvorfor er beskjæring nødvendig?

Ved tilskjæringen til sluttformatet kan det oppstå avvik på opptil en millimeter.

Beskjæringen brukes derfor som toleranse for denne mulige skjæredifferensen

Sikkerhetsavstand for viktige designelementer

Viktig informasjon om grafikk og tekst, som ikke må skjæres bort, bør være plassert minst 4 mm fra sluttformatet, hvis ikke annet er oppgitt.

Legger man til beskjæringen bør disse elementene derfor være minst 6 mm fra kanten til trykkdataene.

Sikkerhetsavstanden sørger for at ingen viktig informasjon om grafikk eller tekst skjæres bort.

Merker og hjelpelinjer

Du kan gjerne benytte aktuelle merker og hjelpelinjer i layoutprogrammet for design av ditt trykkprodukt (f.eks. snitt, fals eller passmerker). Ved eksport av trykkdata-filen må disse imidlertid ikke være med.

Hvis dette ikke er mulig av programtekniske grunner, legger du kun til skjæremerker ved opprettelsen av trykkdataene.