Hefter og magasiner

Kravene til trykkdataene er forskjellige avhengig av type hefte eller magasin:

 • Hefter og magasiner uten omslag
 • Hefter og magasiner med fire sider omslag
 • Hefter og magasiner med seks sider omslag

Hefter og magasiner uten omslag

Hvis du vil bestille hefter og magasiner uten tilleggsomslag er det tre måter å overføre trykkdataene til oss.

 • Vi foretrekker: Fortløpende enkeltsider i en PDF-fil
 • Fortløpende enkeltsider i flere PDF-filer
 • Enkeltsider som enkelte TIFF, JPEG eller PDF-filer

Hefter og magasiner med fire sider omslag

Hvis du vil bestille hefter og magasiner med fire sider omslag er det tre måter å overføre trykkdataene til oss.

 • Vi foretrekker: Fortløpende enkeltsider i en PDF-fil
 • Fortløpende enkeltsider i flere PDF-filer
 • Enkeltsider som enkelte TIFF, JPEG eller PDF-filer

Hvorfor behøver vi enkeltsider?

Vi overtar utskytingen av innholdet i hefter eller magasiner for deg, altså ordningen med å posisjonere sidene på trykkplatene. Derfor må du i ditt dokument opprette enkeltsider istedet for dobbeltsider eller eksportere fortløpende enkeltsider i én PDF-fil hvis du har arbeidet med dobbeltsider.

Hefter og magasiner med seks sider omslag

Hvis du vil bestille hefter og magasiner med et ekstra omslag på seks sider, dvs. med en klaff foran eller bak, må du sende oss trykkdataene for den innvendige og utvendige delen separat.

Innvendig del

Ved overføring av den innvendige delen av hefter og magasiner har du tre muligheter:

 • Vi foretrekker: Fortløpende enkeltsider i en PDF-fil
 • Fortløpende enkeltsider i flere PDF-filer
 • Enkeltsider som enkelte TIFF, JPEG eller PDF-filer

Seks sider omslag

Trykkdataene for det seks siders omslaget til hefter eller magasiner behøver vi ferdig utskutt i et tosidig dokument (omslagets ytterside og innerside). Klaffen kan være enten på for- eller baksiden av heftet eller magasinet.

Klaffen, men også siden som klaffen er festet til, må på grunn av falsingen i trykkdata-dokumentet legges inn forkortet:

 • Siden der klaffen sitter: Omslagets bredde – 2 mm
 • Klaff: Omslagets bredde – 5 mm

Klaffens bredde kan i tillegg forkortes hvis du ønsker en smalere klaff.
 

Denne grafikken hjelper deg til å opprette trykkdata for et hefte med seks siders omslag på riktig måte.

På et seks siders omslag med klaffen på baksiden ser anordningen av sidene i et utskutt trykkdata-dokument omtrent slik ut: På dokumentets første side (ytterside) befinner klaffen (5) seg til venstre, ca. 5 mm forkortet, i midten er baksiden (6), ca. 2 mm forkortet og til høyre dokumentets forside hhv. tittelside (1). På dokumentets andre side (innvendig side) ligger den innvendige tittelsiden til venstre (2), i midten den innvendige baksiden (3), ca. 2 mm forkortet, og til høyre klaffens innside (4) som er forkortet ca. 5 mm.

Beskjæringsmonn ved falsing av hefter og magasiner

Ved falsing av hefter og magasiner med et stort antall sider kan det oppstå en trappeeffekt, den såkalte beskjæringsmonnen, fordi sidene i midten rekker lenger ut.

Beskjæringsmonnen i hefter og magasiner oppstår på grunn av falseprosessen.

For å unngå at objekter i nærheten av kanten, som sideantall, linjer og andre objekter, ikke skal beskjæres eller kommer for nær kanten, bør du allerede ved opprettingen av trykkdataene ta hensyn til beskjæringsmonnen.

Beskjæringsmonnen kan beregnes med følgende formel:

Beskjæringsmonn = antall innvendige sider : 4 x papirflatevekten: 1 000

Eksempel:

Hefter og magasiner med 48 sider innvendig del og en flatevekt på 135 g/m²

Beskjæringsmonn = 48 sider : 4 x 135 cm : 1 000 = 1,62 mm ≈ 1,6 mm

Med 48 sider øker midten av heftet eller magasinet ca. 1,6 mm. Hvis stabelen blir falset øker midten av sidene 1,6 mm utover. Hvis heftene og magasinene etterpå blir beskåret, er de innerste sidene ca. 1,6 mm kortere enn de ytterste. Dette påvirker spesielt elementer som sideantall som er plassert nærme sidekanten.

Ta hensyn til sikkerhetsavstanden

Viktige tekster, logoer og andre grafikkelementer som ikke må beskjæres, må plasseres minst 5 mm fra kanten av sluttformatet.

Vennligst unngå hvite eller fargede kanter / rammer i ditt design. Fremfor alt ved små formater, som A6-kvadrat, A6 og A5, anbefaler vi at du følger kravene til beskjæring og sikkerhetsavstand nøyaktig.

Gi riktig navn til enkeltfilene

Hvis du vil overføre den innvendige delen i flere filer, hver på én side, må du gi filene navn som er fortløpende nummerert.

Eksempel: "Brochure_01.pdf", "Brochure_02.pdf", "Brochure_03.pdf" etc.

Omslagssider som er opprettet enkeltvis må også ha entydige filnavn.

Eksempel: "Brochure-Cover_04_01.pdf", "Brochure-Cover_02_03.pdf".

Her får du mer informasjon om filbetegnelse på flersidige dokumenter.