Fargemodus & fargerom

Opprette trykkdata i CMYK

Som trykkeri arbeider vi i fargerommet CMYK.

Opprett alltid dine trykkdata i CMYK. Trykkdata som overføres til oss i RGB-fargemodus, konverterer vi automatisk til CMYK. Ta hensyn til at denne konverteringen fra RGB til CMYK kan resultere i fargeforskyvninger fordi ikke alle fargene i RGB kan fremstilles i CMYK-fargerommet.

CMYK-fargerommet er vesentlig mindre enn fargerommet til RGB.

Fargeprofil

Fargeprofiler hhv. kildeprofiler er nødvendige for at forskjellige utdataapparater (f.eks. skjermer eller skrivere) skal kunne gjengi fargetoner fra bildefiler så nøyaktig som mulig. Trykkdataene dine må derfor alltid avstemmes med fargeprofilen til produktet og papiret/trykkmaterialet. Disse opplysningene finner du under “krav til trykkdata” på produktsidene i vår nettbutikk.

Som regel benyttes følgende ICC-fargeprofiler:

  • For bestrøket papir: PSO Coated v3 eller PSO Coated v3 300 %
    (f.eks. kunsttrykkpapir, MAGIC CHROME)
  • For ubestrøket papir: PSO Uncoated v3 FOGRA52
    (f. eks. offsetpapir, naturpapir, resirkulert papir)
  • For andre materialer: PSO Coated v3
    (f.eks. flagg, reklamebannere, displayer)

På websiden til ECI (European Color Initiative) kan du laste ned disse fargeprofilene gratis.

Utdatabetingelser

PDF/X-filer inneholder en såkalt output-intent, som angir hvilke utdatabetingelser som ble opprettet med PDF-filen.

RGB versus CMYK: forskjeller i fargefremstillingen

Fargefremstilling på en skjerm: RGB (additiv fargeblanding)

Dette fotoet i RGB-modus har briljante farger med en stor grad av metning.

Foto i fargemodus RGB

På skjermen til en datamaskin, laptop, tablet og smartphone gjøres visningen med RGB-fargemodus. Denne er forskjellig avhengig av innstillinger (f.eks. lysstyrke, kontrast, fargetemperatur og kalibrering) samt skjermens produksjonskvalitet. For å få en fargetro gjengivelse (som på trykkprodukter) er det nødvendig med en kalibrering og profilering av skjermen med et måleapparat. Med forvisning av utdata i ditt program, også kalt softproof, simuleres fargeresultatet ved trykk.

Fargegjengivelse på trykkproduktet: CMYK (subtraktiv fargeblanding)

Det samme fotoet i modus CMYK virker mindre strålende enn i RGB-modus.

Foto i fargemodus CMYK

Fargegjengivelsen på ditt trykkprodukt under produksjonen er avhengig av det valgte trykkmaterialet. Forskjellige papirtyper har forskjellige egenskaper. Resirkulert papir har en tendens til grå-gulaktig farging, mens offset-eller kunsttrykkpapir kan være mer hvit eller blåaktig. For å sammenligne og for å kunne bedømme papirsorter, flatevekter og foredlinger bedre, kan du bestille og se på vår papiprøvebok.

Fargevisning ved laserjet- og blekkskrivere:

Laserjet- og blekkskrivere gjengir ikke trykkdataene fargeforpliktende. Til sammenligning med trykkprodukter kan det oppstå betydelige fargeavvik.