Sideretning & leseretning

Sidejustering i stående format eller liggende format

I vår nettbutikk oppgir vi de tilgjengelige dimensjonene for hvert produkt kun én gang. Uavhengig av det kan du opprette dine trykkdata i stående format eller liggende format hvis ikke annet er oppgitt. Overfør alle sidene til oss innen trykkdata-filen med den samme justeringen. En blanding av stående format og liggende format er ikke mulig.

Justere forside og bakside

Ved oppretting av trykkdata for produkter som er trykt på begge sider og/eller er falset, er det viktig å justere sidene på riktig måte. Hvis sidene ikke blir riktig justert kan det forekomme at sidene etter trykket f.eks står opp ned. Ta hensyn til leseretningen og falsingen på ditt trykkprodukt.

Tosidige trykkprodukter

Produkteksempler: flyers, plakater, visittkort, billetter

Firesidige trykkprodukter

Produkteksempler: foldekort, ringpermer, foldede menyer

Flersidige trykkprodukter

Produkteksempler: Foldere