Spesialfarger, foredling & gravering

Du har muligheten til å bestille bestemte trykkprodukter med farger som ligger utenfor CMYK-fargerommet – de såkalte spesialfargene. I tillegg foredler vi bestemte trykksaker med lakk og folie, eller graverer reklameartikler for deg. For alle disse prosessene må du ta hensyn til bestemte spesifikasjoner ved oppretting av trykkdataene.

Spesialfarge

For å oppnå en bestemt fargetone som ligger utenfor CMYK-fargerommet er Pantone-eller HKS-spesialfarger tilgjengelige for bestemte produkter:

Opprett et nytt fargefelt i din trykkdata-fil i designprogrammet når ikke annet er oppgitt, og gi det ønskede designelementet den aktuelle fargen. 
 

 • Fargefeltets betegnelse: Navnet på den valgte Pantone- eller HKS-fargen bør stå her. 
 • Fargetype: Fyllfarge 
 • Fargeverdi: kan velges fritt 

 

Vennligst husk at metallic- og neonfarger ikke er mulig på reklameartikler. Trykk med gull- og sølvfarger er mulig. 

Spesialfarger blir omgjort av oss til CMYK når 
 

 • produktet er bestilt uten spesialfarge eller 
 • spesialfarger ikke er mulig i det bestilte produktet.

UV-farge

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: “UV”
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: 100 % Magenta

Andelen UV-farge kan maksimalt være 30 % av den totale flaten.
Før eksport av trykkdataene stiller du inn alle UV-designelementene til “overtrykking”.

Vennligst ta også hensyn til opplysningene under “krav til trykkdata” på produktsidene i vår nettbutikk.

Delvis reliefflakk

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede (eventuelt dupliserte) designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: “coating”
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: 100 % Cyan

Ved opprettelse av designelementer må du ta hensyn til:

 • linietykkelse: minst 3 pt (1,06 mm)
 • skriftstørrelse: minst 14 pt (tynneste linje i skriftbilde: minst 1 mm)
 • tomrom mellom elementer med reliefflakk minst 3 pt (1,06 mm)
 • avstand til sluttformatet og samtlige stanse-, nut- og rillelinjer: minst 3 mm
 • Farger kan synes endret på grunn av lakkeringen

Før eksport av trykkdata-filene stilles alle reliefflakk-designelementer til "overtrykk".

Vennligst ta også hensyn til opplysningene under “krav til trykkdata” på produktsidene i vår nettbutikk.

Delvis UV-lakk

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede (eventuelt dupliserte) designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: “coating”
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: 100 % Cyan

Ved opprettelse av designelementer må du ta hensyn til:

 • linietykkelse: minst 3 pt (1,06 mm)
 • skriftstørrelse: minst 14 pt (tynneste linje i skriftbilde: minst 1 mm)
 • tomrom mellom elementer med reliefflakk minst 3 pt (1,06 mm)
 • avstand til sluttformatet og samtlige stanse-, nut- og rillelinjer: minst 3 mm
 • Farger kan synes endret på grunn av lakkeringen
 • Alle elementer som skal foredles med UV-lakk må stilles inn på “Overtrykk”.

Delvis sølvforedling

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede (eventuelt dupliserte) designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: “silver”
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: 100 % Cyan

Ved opprettelse av designelementer må du ta hensyn til:

 • linietykkelse: minst 3 pt (1,06 mm)
 • skriftstørrelse: minst 14 pt (tynneste linje i skriftbilde: minst 1 mm)
 • tomrom mellom elementer med reliefflakk minst 3 pt (1,06 mm)
 • avstand til sluttformatet og samtlige stanse-, nut- og rillelinjer: minst 2 mm

Trykk med hvit farge på reklameartikler

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede (eventuelt dupliserte) designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: "white"
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: kan velges fritt
Ved opprettelse av designelementer må du ta hensyn til:
 • Anbefalt linjetykkelse: minst 0,3 mm
 • Vennligst ta hensyn til at bærematerialet ved trykk med hvit farge kan skinne gjennom.

Vennligst husk at mange reklameartikler krever levering av en vektorfil. I vårt informasjonsskriv “Levere vektorgrafikk – hvordan gjøres det?” viser vi hvordan du kan omgjøre eksisterende bilder til vektorgrafikk.

Trykke reklameartikler med spesialfargene gull og sølv

Spesialfargene gull og sølv trykker vi med følgende Pantone-farger:

 • gull: Pantone 871 C
 • sølv: Pantone 877 C

I designprogrammet oppretter du et nytt fargefelt og henviser den respektive fargen til de ønskede designelementene.

 • Fargefeltets betegnelse: “gold” (gull) eller “silver” (sølv)
 • Fargetype: fulltone
 • Fargeverdi: kan velges fritt
Ved oppretting av designelementer må du ta hensyn til:
 • Anbefalt linjetykkelse: minst 0,3 mm

Vennligst husk at mange reklameartikler krever levering av en vektorfil. I vårt informasjonsskriv “Levere vektorgrafikk – hvordan gjøres det?” viser vi hvordan du kan omgjøre eksisterende bilder til vektorgrafikk.

Lasergravering

I designprogrammet oppretter du et nytt fargefelt og henviser den respektive fargen til de ønskede designelementene.

 • Fargefeltets betegnelse: “Laser”
 • Fargetype: fulltone
 • Fargeverdi: kan velges fritt

Ved oppretting av designelementer må du ta hensyn til:

 • Anbefaling for linjetykkelse: minst 0,3 mm 
 • Designelementenes farger kan ikke tas hensyn til fordi graveringen er fargeløs.

Vennligst husk at mange reklameartikler krever levering av en vektorfil. I vårt informasjonsskriv “Levere vektorgrafikk – hvordan gjøres det?” viser vi hvordan du kan omgjøre eksisterende bilder til vektorgrafikk.

Trenger du hjelp til å opprette de enkelte designelementene?

I vår opplæring “Hvordan oppretter jeg delvis foredling i mine trykkdata?” viser vi deg med et eksempel på sølvforedling, hvordan du oppretter elementer og lag i InDesign.