Spesialfarge, UV-farge, UV-lakk , reliefflakk, sølvforedling & Trykk med hvit farge på reklameartikler

Spesialfarge

For å oppnå en bestemt fargetone som ligger utenfor CMYK-fargerommet er Pantone-eller HKS-spesialfarger tilgjengelige for bestemte produkter:

 • hefter og magasiner
 • kataloger
 • brevark
 • konvolutter
 • presentasjonsmapper (omslagsmapper med klaffer)
 • plakater (fra 150 g/m² kunsttrykkpapir)

Opprett i din trykkdata-fil i designprogrammet et nytt fargefelt og velg den aktuelle fargemodusen samt en spesialfarge. Deretter forsyner du de ønskede designelementene med den nye fargen.

Spesialfarger blir omgjort av oss til CMYK når

 • produktet er bestilt uten spesialfarge eller
 • spesialfarger ikke er mulig i det bestilte produktet.

UV-farge

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: “UV”
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: 100 % Magenta

Andelen UV-farge kan maksimalt være 30 % av den totale flaten.
Før eksport av trykkdataene stiller du inn alle UV-designelementene til “overtrykking”.

Vennligst ta også hensyn til opplysningene under “krav til trykkdata” på produktsidene i vår nettbutikk.

Delvis reliefflakk

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede (eventuelt dupliserte) designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: “coating”
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: 100 % Cyan

Ved opprettelse av designelementer må du ta hensyn til:

 • linietykkelse: minst 3 pt (1,06 mm)
 • skriftstørrelse: minst 14 pt (tynneste linje i skriftbilde: minst 1 mm)
 • tomrom mellom elementer med reliefflakk minst 3 pt (1,06 mm)
 • avstand til sluttformatet og samtlige stanse-, nut- og rillelinjer: minst 3 mm
 • Farger kan synes endret på grunn av lakkeringen

Før eksport av trykkdata-filene stilles alle reliefflakk-designelementer til "overtrykk".

Vennligst ta også hensyn til opplysningene under “krav til trykkdata” på produktsidene i vår nettbutikk.

Delvis UV-lakk

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede (eventuelt dupliserte) designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: “coating”
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: 100 % Cyan

Ved opprettelse av designelementer må du ta hensyn til:

 • linietykkelse: minst 3 pt (1,06 mm)
 • skriftstørrelse: minst 14 pt (tynneste linje i skriftbilde: minst 1 mm)
 • tomrom mellom elementer med reliefflakk minst 3 pt (1,06 mm)
 • avstand til sluttformatet og samtlige stanse-, nut- og rillelinjer: minst 3 mm
 • Farger kan synes endret på grunn av lakkeringen
 • Alle elementer som skal foredles med UV-lakk må stilles inn på “Overtrykk”.

Delvis sølvforedling

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede (eventuelt dupliserte) designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: “silver”
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: 100 % Cyan

Ved opprettelse av designelementer må du ta hensyn til:

 • linietykkelse: minst 3 pt (1,06 mm)
 • skriftstørrelse: minst 14 pt (tynneste linje i skriftbilde: minst 1 mm)
 • tomrom mellom elementer med reliefflakk minst 3 pt (1,06 mm)
 • avstand til sluttformatet og samtlige stanse-, nut- og rillelinjer: minst 2 mm

Trykk med hvit farge på reklameartikler

Opprett i designprogrammet et nytt fargefelt og gi det ønskede (eventuelt dupliserte) designelementet den aktuelle fargen.

 • Betegnelse på fargefeltet: "white"
 • Fargetype: Fyllfarge
 • Fargeverdi: kan velges fritt
Ved opprettelse av designelementer må du ta hensyn til:
 • Anbefalt linjetykkelse: minst 0,3 mm
 • Vennligst ta hensyn til at bærematerialet ved trykk med hvit farge kan skinne gjennom.

Trenger du hjelp til å opprette de enkelte designelementene?

I vår opplæring “Hvordan oppretter jeg delvis foredling i mine trykkdata?” viser vi deg med et eksempel på sølvforedling, hvordan du oppretter elementer og lag i InDesign.