Bilde av
Bærekraftig innkjøp
Over 1 million fornyde kunder
Gratis levering
Ekspresstrykk

21 98 44 22   Ma.-fr. kl. 08.00-17.00

BÆREKRAFTIG INNKJØP

Ved innkjøp av alle materialer og maskiner spiller miljøvern en rolle. Vi satser på effektive produksjonsmidler som kan spare ressurser og samtidig kostnader for våre kunder.

Som trykkeri arbeider vi naturligvis med papir. Dette produseres hovedsakelig fra trefibere, og baseres derfor på fornybare råstoffer. Men fordi skogen også er livsgrunnlaget for mennesker og dyr, er det viktig å beholde skogen for fremtidige generasjoner. På grunn av dette foretrekker vi å kjøpe sertifisert papir fra bærekraftig skogsdrift. I forbindelse med dette arbeider vi sammen med forskjellige organisasjoner som garanterer en bærekraftig utnyttelse av naturlige ressurser.

FSC®

Et eksempel på et FSC®-sertifisert papir hos Onlineprinters er 170 g/m² “FSC® mix”-kunsttrykkpapir. Dette består av en kombinasjon av materialer fra FSC®-sertifiserte fibre og “FSC®Controlled Wood”. “Forest Stewardship Council” (FSC®) er en internasjonal, non profit-organisasjon som har utviklet, driver og videreutvikler det første systemet for sertifisering av bærekraftig skogsdrift. Samtidig er uttrykket “FSC®” også synonymet for sertifiseringssystemet eller kvalitetsstempelet som produkter fra FSC®-sertifiserte bedrifter innen skogsdrift blir merket med. FSC®-systemet for sertifisering av skogsdrift ble grunnlagt for å sikre bærekraftig utnyttelse av skogen, som tar vare på og forbedrer de økonomiske, økologiske og sosiale funksjonene for bedrifter innen skogsdrift. For å få til dette utviklet FSC® en generell og landsovergripende standard som består av ti prinsipper og kriterier, og som kun kan brukes via konkretisering ved hjelp av indikatorer på det nasjonale plan.

PEFCTM

Vi tilbyr blant annet 90 g/m²-kunsttrykkpapir i matt og glanset utførelse, som er sertifisert som “PEFC™ 100 Prosent”. Papiret som benyttes inneholder dermed 100 prosent “PEFC™-sertifisert” materiale fra skoger som er drevet på en bærekraftig måte. 90 g/m²-kunsttrykkpapir utmerker seg med meget gode fotogjengivelsesegenskaper og er på grunn av sitt attraktive pris-ytelses-forhold vår mest etterspurte papirtype.

”Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™” (PEFC™) (norsk: “Sertifiseringssystem for bærekraftig skogsdrift”) er et internasjonalt skogssertifiseringssystem. Den er verdens største uavhengige organisasjon for kontroll og kontinuerlig forbedring av en bærekraftig skogsdrift ved å garantere økologiske, sosiale og økonomiske standarder.

 

DER BLAUE ENGEL (Den blå engel)

Papir som er merket med Blaue Engel (den blå engel), fremstilles av 100 prosent resirkulert papir, og gir med sitt 1,3 ganger så store volum, en høyverdig følelse av kvalitet og en optimal opasitet (papirets ugjennomsiktighet). Du finner disse blant annet i kategorien brevark.
Den blå engel er det første og eldste miljøvernmerket i verden for produkter og tjenester. Kvalitetsstemplet ble grunnlagt i 1978 og tildeles produkter og tjenester som ved en helhetlig betraktning, er spesielt miljøvennlige. Grunnlaget for tildelingen av Blaue Engel (den blå engel) er vern av klima, vann, ressurser samt miljø og helse. Blaue Engel (den blå engel) er medlem av Global Ecolabelling Network (GEN), en sammenslutning av nasjonale miljøorganisasjoner fra hele verden, og engasjerer seg dermed også internasjonalt for miljøvern.