Bilde av
Miljøvennlig produksjon
Over 1 million fornyde kunder
Gratis levering
Ekspresstrykk

21 98 44 22   Ma.-fr. kl. 08.00-17.00

MILJØVENNLIG PRODUKSJON

Vi benytter den mest moderne produksjons-, måle- og reguleringsteknikken for å oppnå en høy grad av miljøvennlighet. Dette er ikke bare bra for miljøet, det setter oss også i stand til å tilby trykksaker av høy kvalitet til lave priser.
Men det må mennesker til for å betjene alt teknisk utstyr. Det er våre medarbeidere som både er kjernen i vårt miljøarbeid og som sikrer at vi har en høy trykk– og etterbehandlingskvalitet. Vi satser derfor på fagfolk fra regionen, vår egen produksjon og kvalitetssikring samt kontinuerlig opplæring av medarbeiderne.

Førtrykk – platebelysning

Hovedsakelig gjennomfører vi trykkoppdrag i en såkalt samletrykkprosess. Det betyr at flere trykkoppdrag med samme papirtype og flatevekt produseres samlet. På denne måten utnytter vi trykkplaten og papirrullen optimalt, gjør noe godt for miljøet, og kan produsere til en lavere pris for våre kunder.
For hvert trykkoppdrag i offsettrykk er det nødvendig med individuelle trykkplater. Disse sørger i trykkmaskinen for at de fire grunnfargene cyan, magenta, gul og key (svart) kan plasseres på trykkarket slik at det oppstår et perfekt trykkbilde.
I motsetning til det konvensjonelle førtrykket, som før trykkplatebelysningen forutsetter belysning av film i flere arbeidstrinn og filmmontering, har vi i de siste årene belyst direkte på trykkplaten. I det digitale førtrykket snakker man her om den såkalte “Computer to plate”-metoden (CTP).
Denne metoden har en stor miljøfordel i forhold til den mer omfattende “Computer to film”-metoden. På grunn av så få arbeidstrinn som mulig reduseres behovet for tilleggsmaterialer som film, filmkjemi og filmskyllevann, og de emisjonene av drivhusgasser som følger med disse.
Nødvendige materialer, som f.eks. gummiering, skyllevann og trykkplateutvikler, reduseres til et minimum med den mest moderne teknologien fra Agfa. Alle avfallsprodukter blir så langt som mulig resirkulert og overlevert til vår partner med en dokumentert deponeringsliste.
Av de aluminiumstrykkplatene som vi benytter, blir inntil 99 prosent av disse resirkulert, og blir igjen tilført resirkuleringen av råstoffer.

Trykk og etterbehandling

Vår maskinpark består blant annet av den nyeste offsettrykkmaskinen fra Heidelberger Druckmaschinen AG og digitaltrykkmaskiner fra HP.

Generelt forbruksmateriell

Avhengig av trykkmaskintype trykker vi, om mulig, uten tilsetning av alkohol, ellers forsøker vi å redusere mengden av alkohol til et minimum. Ved å bruke spesielle vaskekluter oppnår vi en innsparing av vaskemiddel på inntil 70 prosent. Dermed reduseres forurensningen pga. vaskemiddelet til et minimum. I tillegg bruker vi hovedsakelig biologiske vaskemidler.

Sentral fargeforsyning

Fargeforsyningen av våre trykkmaskiner er basert på 300 kg utbyttbare beholdere av metall. Dette har den fordelen at det ikke brukes noen små fargebokser eller fargepatroner. Unødvendig “plastsøppel” unngås fullstendig på denne måten.
En utbyttbar beholder på 300 kg med én grunnfarge tilsvarer 150 blekkpatroner av samme farge. Dermed sparer vi i løpet av en uke flere tusen plastpatroner. En ekstra fordel med en 300 kg utbyttbar beholder, i forhold til fargepatroner, er at disse kan tømmes fullstendig, ingen farge forblir ubenyttet i beholderen, og at den kan brukes igjen.

Makulatur

Som vanlig ved arkmatet offsettrykk må det for hvert trykkoppdrag trykkes “oppstartsark“. Disse er absolutt nødvendige for å forberede alle nødvendige maskininnstillinger (passnøyaktighet, registernøyaktighet, farge osv.) så mye at produktets egentlige kvalitative trykk kan finne sted. For å holde denne makulaturen så liten som mulig, satser vi på regelmessig kontroll av maskinkvaliteten. Dette gjøres med en intervallstyrt serviceinnsats av trykkmaskinprodusentens tekniker.
Ved å bruke “Prinect Inpress Control”-systemet, som kontrollerer fargepåføringen på trykkarket automatisk mens maskinen går, blir mengden ikke brukbare trykkark enormt redusert.

Forsyningsteknikk og kontor

Hvorfor gi bort energi? På jakt etter muligheter for å spare energi, har vi støtt på ressurser som allerede er tilstede: Vi gjenvinner varmen fra maskiner, kompressorer og varmtvannledninger med varmevekslere, og kan på denne måten varme opp en hel trykksal uten tilleggsenergi.
I tillegg sparer vi optimalt med vann på grunn av filteranlegg. Behovsstyrte kompressorer, vifter og ventilasjonsskap sørger for en effektiv energibruk.
I vår bedrift gjelder overbevisningen: prinsipiell unngåelse av avfall. Fordi det beste søppelet er det som ikke oppstår. Uunngåelige avfallsprodukter sorteres best mulig og gjenbrukes eller deponeres i henhold til gjenbruksmaterialet.
Også på små områder spares miljøet: Et ytterligere tiltak for miljøvern er konsekvent resirkulering av blekk og tonerpatroner på våre kontorer.