Bilde av
Bestilling: Trykke klimanøytralt
Over 1 million fornyde kunder
Gratis levering
Ekspresstrykk

21 98 44 22   Ma.-fr. kl. 08.00-17.00

BESTILLING: TRYKKE KLIMANØYTRALT

Ved produksjon av trykksaker er det ikke mulig å fullstendig unngå CO2-emisjoner, men det kan kompenseres på andre steder. Dette økologiske ansvaret er vi klar over. Derfor har vi i samarbeid med klimavern-spesialisten ClimatePartner bygget ut vårt engasjement for miljøvern, og skaffet oss muligheten til å trykke klimanøytralt.

Hvordan trykker jeg klimanøytralt?

Ganske enkelt: Velg “Klimanøytral produksjon” under punktet “Betaling/forsendelse” i bestillingsprosessen – klimavern har aldri vært så enkelt, kun ett klikk! CO2-mengden i ditt trykkerioppdrag beregnes automatisk og utjevnes med et klimavernprosjekt som du velger. De gjennomsnittlige merkostnadene er kun ca. 0,7 prosent av bestillingsverdien, og vises klart og transparent.

Hvilken nytte har jeg av det?

Med klimanøytral trykking overtar du aktivt ansvaret for vår natur, og yter et bidrag til miljøvern. Det kan du ganske enkelt også vise dine til dine kunder, medarbeidere og partnere: Umiddelbart etter bestillingen kan du laste ned et individuelt PDF-sertifikat med ditt navn, informasjon om bestillingen og mengden CO2 for utjevning, som entydig beviser ditt bidrag til klimavern. I tillegg produserer vår etikettmaskin ditt individuelle klimavern-merke med et unikt identifikasjonsnummer som du kan integrere sammen med dine trykkdata før du laster de opp– og hvis du ønsker kommer etiketten din med en QR-kode. Du får etiketten gratis som PDF- eller ESP-fil.

Hvordan fungerer klimanøytralt trykk?

For hvert enkelt trykkoppdrag der “Klimanøytral produksjon” er valgt blir de oppsamlede CO2-emisjonene kompensert individuelt. Dette fungerer ved at du utjevner utslipp av drivhusgasser fra ditt trykkoppdrag med et klimavern-prosjekt. Bidraget du yter, støtter prosjekter som du selv velger, med aktivt miljøvern og klimabalansen opprettes igjen.
Akkurat nå kan du velge mellom tre klimavern-prosjekter. Om du vil støtte skogvern i Brasil, vannkraft i Indonesia eller et vindenergiprosjekt i Tyrkia: Du overtar dermed ansvar for naturen, og forbedrer ditt CO2-”fotavtrykk”.


Hva er oppnådd hittil?

Etter at det ble mulig i vårt onlinetrykkeri å trykke oppdrag klimanøytralt, bestemmer ca. fem til seks prosent av kundene seg per måned for denne miljøvennlige trykkemuligheten. Bare i året 2013 ble flere tusen trykkoppdrag bearbeidet klimanøytralt. Det tilsvarer ca. CO2-utslippet til omtrent 1 000 nye småbiler som hver kjører ca. 8 400 km.